ʥ
Връзката и обмяната Ви на данни с този сайт са защитени
ı
ќ
Решете как ще се използват вашите данни. Виж настройките
Ţ
ő
ı

Галерия

ȭ
Строителна фирма Рила
Строителна фирма Рила
ȭ
Строителна фирма Рила 2
Строителна фирма Рила 2
ȭ
Строителна фирма Рила 3
Строителна фирма Рила 3

Членства

Строителна фирма Рила е член на Българската Камара на Строителите от основаването й, и е вписана в Централния професионален регистър на стоителя по всичките пет групи строежи:

  • ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, първа до пета категория , строежи по член 137, АЛ 1,Т1, Буква 'М', Т.2, Буква 'З', Т.4, Буква 'Е', Т.5, Буква 'Е' - Ремонти по възстановяване на паметници на културата от местно и национално значение

  • ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктурa, първа до четвърта категория

  • ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура, първа до трета категория

  • ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствeната инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, първа до трета категория

  • ПЕТА ГРУПА: отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор ‘Строителство’

Сертификати

От 2001 година, Строителна фирма Рила има въведена система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопастността при работа, в съответствие с изискванията на международните стандарти:

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

Ръководен състав

Клиенти и партньори

Sedcardsystem | MK1 v8.9.12 | RegNr. 18417 | webdesign Œ
v