ʥ
Връзката и обмяната Ви на данни с този сайт са защитени
ı
ќ
Решете как ще се използват вашите данни. Виж настройките
Ţ
ő
ı

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Þ25.01.2021
Ғ2238Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.077-0680 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 


На 25.01.2021 г. между „Строителна фирма – Рила“ ЕООД и Министерство на икономиката беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG16RFOP002-2.077-0680 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. 

Общата стойност на проекта е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране, при 100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ. 

Общата цел на проекта е свързана с осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Отпуснатата по проекта на „Строителна фирма – Рила“ ЕООД безвъзмездна финансова помощ, цели покриването на оперативни разходи на дружеството за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, необходими за преодоляване на недостига на средства или липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. 

Sedcardsystem | MK1 v8.9.12 | RegNr. 18417 | webdesign Œ
v